Forskerforum

-  for social, organisatorisk, teknisk og praksisforskning i sundheds-it

En række forskere på de danske universiteter har oprettet et forum for social, organisatorisk, teknisk og praksisforskning i sundheds-it. Sigtet er at opbygge et netværk, hvor forskere kan diskutere fælles problemstillinger og bl.a. tage initiativer til at arrangere ph.d.-kurser og andre seminarer specielt rettet mod ph.d.-studerende og forskere inden for sundheds-it-området.

De deltagende forskningsinstitutioner er: Aalborg Universitet, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Sundhedsinstitut – DSI, IT-Universitetet i København, Københavns Universitet, Roskilde Universitet samt Århus Universitet. 

Netværket er åben for alle ansatte i en forskerstilling på en forskningsinstitution. 

Netværket arbejder på at lave nogle af aktiviteterne åbne for alle, der kunne være interesseret heri. Hvis du ønsker at holde dig orienteret om netværksaktiviteter, der er åbne for alle, kan du melde dig til en mailingliste under menuknappen medlemmer.